05 декември, 2013

Снежинки

Това са втората тройка АТС-та за коледната размяна.
Използвах чудесните хартии, които Мигито Петрова ми подари на срещата в Стара Загора. 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com