09 август, 2010

Моята първа картичка като дизайнер в The Crazy Challenge

На практика това е моята първа картичка като дизайнер в The Crazy Challenge.

Предизвикателството тази седмица е
"Горски приятели / Обратно към природата"
Сега е момента за всякакви горски и природни картички. Надявам се да се включите.

Спонсор на предизвикателството е Robyn's Fetish - това са дизайнерски дигитални печати.

Победителят в предизвикателството печели 4 дигитални печата по свой избор.Направената от мен картичка е с дигитален печат, предоставен от спонсора.

This is my DT card for The Crazy Challenge.
I am very happy and little nervous with my first DT entry.
This week the challenge is Forest friends / Back to nature e hope you like forest and would like to see your nature inspired cards.
The sponsor for this challenge is Robyn's Fetish digital stamps!
The winner will get 4 digital stamps of his choice.
 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com